bip

Ryn

KONKURS „POKOCHAJ MAZURY Z NATURY!”. Fotografujemy czyste i piękne Mazury

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami ogłasza I Konkurs Fotograficzny „POKOCHAJ  MAZURY  Z NATURY!”. Tematem konkursu adresowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych jest prezentacja wyjątkowego,  naturalnego krajobrazu oraz bogactwa przyrodniczego Mazur, nie obarczonych negatywną działalnością człowieka. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie fotografie czystych i pięknych Mazur. Termin składania prac upływa 10 września.

Organizator konkursu przewidział atrakcyjne nagrody m. in. sprzęt fotograficzny. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane w Galerii przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.  

Skip to content