bip

Ryn

Konsultacje Programu rozwoju miast Cittaslow

Dobiegły końca prace nad projektem dokumentu „Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego”. Został on dostosowany do zapisów krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do funduszy Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 oraz do obowiązujących i projektowanych aktów prawnych dotyczących wdrażania wspomnianych funduszy. Wykorzystano w nim informacje i opinie pozyskane w trakcie konsultacji prowadzonych we wstępnej fazie przygotowań.

Jest to dokument, który ma pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwojowych gmin – członków Stowarzyszenia i dlatego ważnym jest aby uzyskał on pozytywną aprobatę naszych lokalnych społeczności. Dlatego też prosimy w imieniu Stowarzyszenia o ewentualne uwagi do zapisów programu w fazie ostatecznych konsultacji społecznych.

Informujemy, że konsultacje Programu rozwoju miast Cittaslow trwają do 20 grudnia 2021r. włącznie. Zachęcamy Państwa do udziału.

Tabelę z uwagami prosimy przesyłać na adres e-mail: cebulska.bozena@gmail.com lub stowarzyszenie.cittaslow@gmail.com lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, ul. Piłsudskiego 32/11, 10-578 Olsztyn.

 

W plikach do pobrania znajduje się projekt dokumentu „Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego” oraz formularz konsultacyjny. 

Skip to content