bip

Ryn

kino5

Kultura bez granic – doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne

Gmina Ryn realizuje projekt pn.: Kultura bez granic – doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa: Kultura i dziedzictwo

Działanie: Infrastruktura kultury

Poddziałanie: Instytucje kultury

 

 

Celem projektu jest doposażenie sali widowiskowej RPEKiT i sali prób muzycznych w niezbędny sprzęt kinowy i sceniczny oraz sprzęt muzyczny dla wykorzystania potencjału istniejącej już infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia w ww. projekcie:

 

Część I – dostawa i montaż sprzętu kinowego i scenicznego

Cine Project Polska Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 45A, 60-316 Poznań

 

Część II – dostawa i montaż sprzętu muzycznego

Agencja Muzyczna Accord Włodzimierz Piesiak ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek

 

Wartość projektu ogółem: 589 425,84 zł

Dofinansowanie projektu: 474 085,30 zł

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.05.2023 r.

logo rpo

 

 

kino1

kino2

kino3

kino4

kino5

kino6

kino7

kino8

kino9

kino10

kino11

Skip to content