bip

Ryn

Likwidacja pojemników na popiół

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku gminne pojemniki na popiół zostaną zlikwidowane. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej powinni we własnym zakresie wyposażyć nieruchomości w pojemnik na popiół oraz zgłosić jego posiadanie do MZMGO.

Natomiast w zabudowie wielolokalowej zbiorcze pojemniki będą ustawiane po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zarządcę/Administratora nieruchomości do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

Opróżnianie pojemników na popiół będzie bezpłatne.

Zgłoszenia można dokonywać na adres: biuro@mzmgo.mazury.pl

 

Skip to content