bip

Ryn

Lokalny Program Rewitalizacji gminy Ryn

Informujemy mieszkańców miasta i Gminy Ryn , że trwają konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Ryn obszarów zdegradowanych.

Z programem można zapoznać się w Urzędzie Miasta  i Gminy Ryn  oraz na stronie BIP Ryn. 

Załączniki:

Skip to content