bip

Ryn

Mazurska Akademia Agroturystyki

Mazurska Akademia Agroturystyki zaprasza !

Mazurska Akademia Agroturystyki zaprasza. Ucz się od najlepszych!
Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich z gmin terenu LGD9 oraz Banie Mazurskie do udziału w projekcie Mazurska Akademia Agroturystyki − tworzenie gospodarstw specjalistycznych i charakterystycznych realizowanym przez Mazurski Trakt Konny przy wsparciu ze środków KSOW w Olsztynie.

Prowadzicie gospodarstwo agroturystyczne, ale chcecie zwiększyć jego potencjał? Zamierzacie stworzyć gospodarstwo agroturystyczne_ Zapraszamy! Ucz się od najlepszych!

Cel główny: wspomaganie rozwoju gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich, podnoszenie kompetencji w zakresie nowoczesnych usług agroturystycznych mieszkańców obszaru.

W programie cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu agroturystyki, przedsiębiorczości ukierunkowanej na potrzeby turystów (usługi noclegowe, gastronomiczne, rzemiosło, tworzenie gospodarstw i usług charakterystycznych i specjalistycznych) z terenów gmin: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo, Wydminy oraz Banie Mazurskie. W spotkaniach udział mogą brać właściciele gospodarstw rolnych (w tym agroturystycznych) i ich domownicy. Termin realizacji: 1 sierpnia – 30 listopada br.

Projekt przewiduje 6 zjazdów od piątku do niedzieli po 16 godzin wykładowych na każdym zjeździe. Wszystkie koszty związane z udziałem uczestników w projekcie (szkolenia, noclegi wyżywienie i materiały szkoleniowe) pokrywane są ze środków MTK i KSOW.

Dojazd uczestników na miejsce szkoleń we własnym zakresie. Wszystkie szkolenia odbędą się w Gospodarstwie Mazurski Folwark Lisy 19, w gminie Banie Mazurskie (www.mazurskifolwark.pl).

Uwaga! Rekrutacja tylko do 31 sierpnia. Ilość miejsc ograniczona. Do udziału w projekcie w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które zadeklarują chęć utworzenia nowego gospodarstwa agroturystycznego. Przewidzieliśmy po trzy miejsca na każdą gminę.

Harmonogram projektu w załączniku poniżej.

Koordynator projektu: Olga Lipska, tel.: tel. 796 871 758

Mazurska Akademia Agroturystyki
Skip to content