bip

Ryn

misje-gospodarcze-rosja-i-lotwa-1

Misje gospodarcze w ramach projektu 7 Cudów Mazur promocja gospodarcza obszaru WJM

Gmina Ryn uczestniczy w projekcie 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, który jest realizowany w partnerstwie 11 gmin z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: miasto Giżycko, gmina Giżycko, Węgorzewo, Miłki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, miasto Mrągowo, gmina Mrągowo, Ryn oraz Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Liderem projektu. 

W ramach projektu realizowane są działania skierowane do inwestorów, importerów oraz eksporterów, działających na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, jak i inwestorów zagranicznych oraz krajowych, działających poza naszym regionem.

Cele projektu:

  • integracja i koordynacja jednostek kształtujących ofertę gospodarczą regionu (projekt zakłada m.in. wykonanie ekspertyzy w zakresie obsługi inwestora, utworzenie Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera, utworzenie systemu informacji gospodarczej, zacieśnienie współpracy z krajowymi i regionalnymi Instytucjami Biznesu, rozwój współpracy B2A, B2B)
  • wypracowanie oferty gospodarczej regionu (utworzenie sytemu informacji gospodarczej (z bazami danych terenów inwestycyjnych, przedsiębiorców), szkolenia osób zajmujących się obsługą inwestorów i eksporterów, tworzenie ofert inwestycyjnych)
  • promocja oferty gospodarczej regionu  (wszystkie działania w ramach projektu mają na celu promocję gospodarczą mikroregionu oraz budowanie i wzmacnianie wizerunku obszaru jako atrakcyjnego inwestycyjnie

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu są przyjazdowe misje gospodarcze przedsiębiorców z zagranicy maja na celu pokazanie potencjału Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz nawiązanie kontaktów z lokalnym biznesem.  

Od 13 do 16 maja odbędą się kolejne spotkania w ramach misji gospodarczych. Tym razem zaproszeni zostali przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz dziennikarze z Rosji i Łotwy, którzy reprezentują branże związane z ekonomią wody. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy pomiędzy lokalnymi i zagranicznymi biznesmenami, jak również wypromowanie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jako terenu dobrego do lokowania inwestycji.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do wzięcia udziału w spotkaniach:

  •  14.05.2019r (wtorek), godz. 17.00 – Pisz, Hotel nad Pisą, ul. Ratuszowa 13, 12-200 Pisz. Czas trwania spotkania ok. 2 godzin.
  •  15.05.2019r (środa), godz. 17.00 – Mikołajki, Hotel Robert’s Port Lake Resort & Spa Mazury, Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki

Szczegółowe informacje na stronie: https://mazurytobiznes.pl/2019/05/10/pisza-i-mikolajki-otwarte-spotkania-z-przedstawicielami-zagranicznych-firm/

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1

Skip to content