bip

Ryn

MOBILNY PSZOK W RYNIE

MOBILNY PSZOK W RYNIE

Informujemy, że od dnia 9 maja 2020 r. w każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 12.00 przy ul. Zielonej (obok OSP Ryn), będzie otwarty Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W punkcie przyjmowane będą jedynie odpady selektywne, tj.: wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektroniczny, gruz budowlany, odpady zielone, itp.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 87 300 03 01.

Skip to content