bip

Ryn

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie

W dniu dzisiejszym podpisano umowę na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Rynie z firmą: BARTEX Sp. z o.o., Łążyn 46, 87-123 Dobrzejewice

Całkowita kwota wykonania inwestycji: 8 259 413,10 zł brutto, z czego 7 600.000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Skip to content