bip

Ryn

nabór wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej www.mazurylgr.pl (http://www.mazurylgr.pl/nabor-nr-1-2021/)

nabór wniosków o dofinansowanie

Skip to content