bip

Ryn

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).

 

 

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2021r. do 31.03.2021r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal praca.gov.pl – wymagane będzie podpisanie dokumentów podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

 

Szczegóły: https://gizycko.praca.gov.pl/-/14301328-dotacja-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-okreslonych-branz-udzielana-na-podstawie-rozporzadzenia-rozdzial-3-psz-dbkdg-

Skip to content