bip

Ryn

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku

INFORMACJA DOTYCZĄCA NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU

 

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku jest przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od 1 kwietnia 2021r.  do 30 czerwca 2021r. ( Uwaga! Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o NSP 2021 spis powszechny przeprowadzany będzie przprowadzony w terminie od 1 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r. do godz. 24:00).

Spisem powszechnym objęte są:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkałych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
  • osoby fizyczne niemające zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Obowiązku spisowego można dokonać  można poprzez:

  • samospis internetowy, przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie GUS. Aplikacja do samospisu udostępniona zostanie pod adresem

                https://nsp2021.spis.gov.pl. Dodatkowo link będzie dostępny na stronie internetowej GUS oraz na stronie https://spis.gov.pl.

  • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego
  • wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego
  • wywiadu telefonicznego ,,Spis na żądanie”  przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznie z respondentem, który zadzwoni na infolinie spisową i wybierze kanał ,, spisz się przez telefon”.

 

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań jest obowiązkowy. W przypadku niedopełnienia obowiązku samospisu internetowego, osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego.

 

Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej, które stanowią:

„Art. 56.

1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem

faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności

do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Art. 57.

Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia

informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.”

 

Wszelkie informacje dotyczące spisu powszechnego pod numerami telefonu:

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Rynie- 87 429 39 60

Koordynator Gminny: Patrycja Gadomska- 87 429 39 68

Skip to content