bip

Ryn

Nowe zasady i ograniczenia od 24 października

Przypominamy o nowych zasadach i ograniczeniach wprowadzonych od soboty 24 października.

W całej Polsce występują zasady ze strefy czerwonej!

 

 

 

– Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

– Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

– Wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem max. 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości.

– Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

– Sanatoria i działalność uzdrowiskowa zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów.

– Zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni.

– Możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

– Zakaz organizacji imprez okolicznościowych

– Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.

– w transporcie zbiorowym pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdu.

– Obowiązują ograniczenia w sklepach uzależnione od wielkości sklepu. Obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach – dla sklepów o powierzchni do 100 m2 – 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

– Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu działają w reżimie sanitarnym. W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie.

– Dzieci i młodzież do 16. roku życia: w godzinach 8:00-16:00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

– Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia.

Skip to content