bip

Ryn

2

Nowy sprzęt dla OSP Ryn i OSP Sterławki Wielkie

1

4 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterławkach Wielkich.

Zadanie zostało realizowane w 99% ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

W ramach zadania zakupiono defibrylatory, detektor wielogazowy, przenośne zestawy oświetleniowe, sprzęt do oznakowania terenu akcji oraz zestawy podpór i klinów do stabilizacji pojazdów. Łączny koszt zakupionego wyposażenia to 25 366,00 zł.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

1

2

3

4

Skip to content