bip

Ryn

Numery telefonów do MGOPS w Rynie

Szanowni Państwo. Prosimy aby wszelkie sprawy związane z działalnością MGOPS w Rynie zgłaszać bezpośrednio do pracowników MGOPS pod następujące numery telefonów:

  • Kierownik MGOPS: tel. 87 429 39 67
  • Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: tel. 87 429 39 67
  • Świadczenia 500+, 300+ : tel. 87 421 80 69
  • Stypendia, dodatki mieszkaniowe: tel. 87 429 39 67
  • Pracownicy socjalni: tel. 87 429 39 63
Skip to content