bip

Ryn

Obwieszczenie Nr 15/2019 – Zebranie Wiejskie Sołectwa Rybical – 29.08.2019

OBWIESZCZENIE Nr 15/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 12 sierpnia  2019 r.
 
Na podstawie §  17 Statutu Sołectwa Rybical  przyjętego uchwałą
Nr VI/65/11 Rady Miejskiej w Rynie  z dnia 27 kwietnia 2011r.
zwołuję  Zebranie Wiejskie Sołectwa Rybical
na dzień 29 sierpnia  2019r.
I termin zebrania godz. 17:00;  II termin zebrania godz.17:15
miejsce zebrania – świetlica w Rybicalu
Porządek Zebrania Wiejskiego :
 
 
 
 
1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącego zebrania.
2. Wybór protokólanta zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór sołtysa:
    1/ wybór komisji skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania
    2/ zgłaszanie kandydatur na sołtysa
    3/ przygotowanie kart do tajnego głosowania przez komisję skrutacyjną
    4/ informacja o sposobie głosowania
    5/ przeprowadzenie  głosowania
    6/ przedstawienie protokółu komisji skrutacyjnej z wyboru sołtysa.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie zebrania.
Skip to content