bip

Ryn

Ograniczenia wydatków UMiG Ryn oraz podległych jednostek

W związku z istniejącym zagrożeniem koronawirusem i przewidywanym z tego powodu spadkiem dochodów Gminy Ryn z tytułu wpływów z udziałów podatku PIT, CIT, podatków lokalnych o 700 000 zł oraz zmniejszeniem subwencji oświatowej o 43 000 zł, ograniczono wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Rynie a także podległych jednostek.

Między innymi wstrzymano podwyżki oraz nagrody dla pracowników Urzędu, nie będą również zatrudniani nowi pracownicy. Ograniczeniu ulegają wszystkie wydatki w Urzędzie Miasta i Gminy, Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Regionalnym Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, Zespole Szkolno – Przedszkolnym.

Ograniczono również wydatki w Sołectwach znajdujących się na terenie Gminy Ryn.

Zawieszone zostały do odwołania wszelkie imprezy letnie zaplanowane do realizacji na terenie Gminy Ryn.

Skip to content