bip

Ryn

Opłata miejscowa na terenie miasta i gminy Ryn

Opłata miejscowa !!!!!

Od dnia 01.01.2022 roku opłata miejscowa obowiązuje na terenie całej Gminy !!!!

Informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Ryn obowiązuje opłata miejscowa od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłata została określona  Uchwałą nr XXXVI/279/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz określenia zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej oraz zasad sposobu jej poboru.

 

Opłata wynosi 2,31 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

 

Szczegółowe informacje i zasady poboru opłaty miejscowej znajdują się na stroniehttps://bip.miastoryn.pl/10026/2710/Oplata_miejscowa_2022_r/

oraz pod nr tel. 87 429 39 77

Skip to content