bip

Ryn

otwarcie biura3

Otwarcie Oddziału Międzynarodowego Biura Cittaslow

16 listopada 2017 r. w Olsztynie dokonano otwarcia oddziału Międzynarodowego Biura Cittaslow . W wydarzeniu udział wzięli Dyrektor Generalny Cittaslow z Włoch Pier Giorgio Oliveti, wicemarszałek województwa Wioletta Śląska-Zyśk i burmistrzowie miasteczek Cittaslow w Polsce.

Oddział będzie prowadził międzynarodowe zadania ruchu Cittaslow m.in. w zakresie polityki europejskiej, a także nawiązywania kontaktów z miastami z Europy Środkowej i Wschodniej zainteresowanymi wstąpieniem do światowego ruchu.

Oddział międzynarodowego ruchu oraz stowarzyszenia mieści się w Olsztynie na ulicy Piłsudskiego 32. (budynek BPS) Międzynarodowy ruch Cittaslow zrzesza obecnie blisko 240 miast na całym świecie.

otwarcie biura1

otwarcie biura2

otwarcie biura3

Skip to content