bip

Ryn

dscn3766

Otwarcie siedziby RPEKiT

W dniu 29 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Po przywitaniu, krótkiej historii powstania RPEKiT oraz symbolicznym przecięciu wstęgi przez Dyrektor RPEKiT, Burmistrza Miasta i Gminy Ryn oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rynie, odbyło się zwiedzanie obiektu przez zaproszonych gości. W otwarciu obiektu brali udział m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie, Radni Rady Miejskiej, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie, Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego poczęcia NMP w Rynie, Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Rynie, Kierownik MGOPS w Rynie, Prezes PGKiM w Rynie, Prezes Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rynie, Prezes Fundacji Inicjatyw Pozytywnych „PozytywArt” oraz Prezes Fundacji „Antidotum”.

Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie rozpoczyna swoją działalność w siedzibie przy ul. Mikołaja Kopernika 16 od 1 lipca 2020 r.

Skip to content