bip

Ryn

2

Plaża miejska – obszar wodny niestrzeżony

W związku z brakiem chętnych osób do pracy na stanowisku ratowników na plaży miejskiej w Rynie informujemy, że jest to obszar wodny niestrzeżony, na którym kąpiel odbywa się na własną odpowiedzialność.

Przebywanie na tym terenie oznacza znajomość i akceptację obowiązujących zasad przedstawionych w regulaminie znajdującym się na tablicy na terenie plaży.

1

2

3

Skip to content