bip

Ryn

szkola1

Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie

logo rpo

Gmina Ryn realizuje projekt pn.: Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie: Infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie: Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

Celem projektu jest poprawa jakości, warunków i bezpieczeństwa uczniów w Szkole Podstawowej w Rynie im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie poprzez unowocześnienie i wyposażenie sali gimnastycznej do wspomagania psychofizycznego rozwoju uczniów, a także w narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie. Projekt polega na wyposażeniu w niezbędny sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki. Realizacja projektu przyczyni się do promowania zdrowego stylu życia, motywowania młodych ludzi do aktywności fizycznej i czynnego udziału w zajęciach WF.

 

Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia w ww. projekcie:

 

SPORTPLUS.PL Sp. z o.o. ul. Słowackiego 75A, 32-400 Myślenice

 

Wartość projektu ogółem: 128 798,19 zł

Dofinansowanie projektu: 106 773,70 zł

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023 r.

szkola

szkola1

 

szkola2

szkola3

szkola4

szkola5

 

Skip to content