bip

Ryn

Podpisanie umów na dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa

W dniu 28 września 2023 r. w obecności Pani Jolanty Piotrowskiej – Członka Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pana Jarosława Filipka – Burmistrza Miasta i Gminy Ryn oraz Pani Agnieszki Kozłowskiej – Budka – Skarbnika Gminy Ryn, zostały podpisane umowy na dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa następujących zadań:

  • „Poprawa stanu technicznego – remont Hali Sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie” – otrzymana dotacja celowa w kwocie 15 750,00 zł w ramach konkursu: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko – mazurskim”
  • „Przebudowa drogi gminnej nr 130007N do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn – otrzymana pomoc finansowa w wysokości 3 176 427,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skip to content