bip

Ryn

zdjęcie przedstawia przekazanie umowy

Podpisanie umów na wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych

W dniu 10.02.2021 r. zostały podpisane umowy między Gminą Ryn a Firmą BW Projekt Bartosz Wojtkowski na wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy następujących dróg gminnych:

  •  droga gminna Nr 130007N do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn (działki ewidencyjne 4-418, 4-23, 4-438, 4-454, 4-60, 4-55, 4-29) o długości ok. 2 050 m. Zakres projektu: przebudowa drogi z jezdnią asfaltową i odwodnieniem, oświetleniem inteligentnym z oprawami typu LED (na terenie zabudowanym), oznakowanie pionowe i poziome, zjazdy oraz chodnik (w terenie zabudowanym).

Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 31 maja 2021 r.

  •  ul. Nowickiego w Rynie (działki ewidencyjne nr 1-194/4, 12-194/1) o długości ok. 700 m. Zakres projektu: przebudowa drogi z jezdnią asfaltową z odwodnieniem, oświetleniem z oprawami typu LED, oznakowanie pionowe i poziome, zjazdy oraz chodnik.

Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 31 maja 2021 r.

  •  droga gminna nr 130001N Słabowo – Notyst od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1616N Słabowo – Ryn, w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 59 Giżycko – Ryn – Mrągowo na długości ok. 1 370 m. Zakres projektu: droga z jezdnią asfaltową z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa), zjazdy oraz chodnik z jednej strony jezdni, inteligentne oświetlenie z oprawami LED (w terenie zabudowanym). Poza terenem zabudowanym zaprojektowanie drogi z jezdnią asfaltową z rowami przydrożnymi oraz zjazdy.

Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 31 maja 2021 r.

zdjęcie przedstawia podpisywanie umowy

zdjęcie przedstawia przekazanie umowy

 

 

Skip to content