bip

Ryn

chodnik Prażmowo

Podpisanie umowy: Budowa chodnika w miejscowości Prażmowo

W dniu 21.04.2023 r. podpisano umowę z firmą: RYN MARINA ŁUKASZ BORSUK ul. Mazurska 17, 11-520 Ryn, na wykonanie zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 643 w zakresie chodnika w miejscowości Prażmowo od km około12+290 do km  około 13+656 – opracowanie dokumentacji projektowej 

Cena brutto 127 918,77 zł

Termin wykonania zadania: do 30 listopada 2023 r.

chodnik Prażmowo

Skip to content