bip

Ryn

umowa 3

Podpisanie umowy: „Modernizacja pomostów stałych w ciągu ścieżki spacerowej nad jeziorem Ołów w Rynie”.

W dniu 10 marca 2022 r. Gmina Ryn podpisała umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Spółka z o.o. ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda na wykonanie zadania:  „Modernizacja pomostów stałych w ciągu ścieżki spacerowej nad jeziorem Ołów w Rynie”.

W ramach ww. zadania zostanie wykonana częściowa rozbiórka istniejącego pomostu drewnianego, wymiana elementów konstrukcyjnych i odbudowa pokładów

Koszt wykonania zadania: 332 953,20 zł brutto.

 

Kwota zostaje w całości pokryta ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Gmina Ryn otrzymała w ramach konkursu „Rosnąca odporność”

umowa 1

umowa 2

umowa 3

Skip to content