bip

Ryn

2

Podpisanie umowy na „Budowę małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rynie”.

12 grudnia 2019 r. Gmina Ryn podpisała umowę na roboty budowlane z firmą: „SOBIBAR” z Olecka, związane z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rynie”.

Realizacja tego zadania będzie polegała na wykonaniu:

– Siłowni plenerowej (6 urządzeń),

– Strefy relaksu (4 ławki, 2 szt. urządzeń do gier edukacyjnych),

– Placu zabaw z ogrodzeniem,

– Zagospodarowania terenu (zieleń i ciągi piesze-dojście oraz 3 szt. latarni).

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna będzie znajdowała się przy nabrzeżu Jeziora Ryńskiego.

Koszt wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania wynosi 219 000,00 złotych brutto, z czego 50 000 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Termin wykonania zadania został ustalony do dnia 30 kwietnia 2020 r.

1

2

Skip to content