bip

Ryn

img_2744

Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

03 kwietnia 2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn Burmistrz Józef Karpiński przy kontrasygnacie Skarbnika Ireny Olszewskiej podpisał umowę z Zakładem Usługowym „EKO-WOD” Michał Czarnecki z Kętrzyna, na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Rybical – Mrówki, Ryn ul. Polna i ul Zamiejska. Całkowity koszt inwestycji to ponad 700 tyś zł, zaś dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 wyniesie przeszło połowę tej kwoty.

Przedmiotem zadania jest:
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Rybical – Mrówki
a) Sieć wodociągowa PEHD DN 110 mm – 3 167,00 m, DN 90 mm – 222,00 m;
b) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U klasa S DN 200 mm – 744,00 m;
c) Kanalizacja sanitarna tłoczna PEHD DN 90 mm – 2 956,00 m;
d) Przepompownia ścieków 1 szt. 2.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ryn ul. Polna i ul. Zamiejska
a) Sieć wodociągowa PEHD DN 110 mm – 818,00 m;
b) Kanalizacja sanitarna tłoczna PEHD DN 75 mm – 760,00 m;.
 
Zdjęcie z podpisania umowy Zdjęcie z podpisania umowy
Logo Unii Europejskiej i PROW
Skip to content