bip

Ryn

Podpisanie umowy na Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn

Rok 2024 będzie kolejnym rokiem z bardzo dużą ilością inwestycji. na które Gmina pozyskała duże dofinansowania.  Budżet inwestycyjny na 2024 r. został zaplanowany na kwotę 37 356 398,58 zł,  z czego 26 169 868,14 zł to kwota dofinansowań ze środków zewnętrznych.

W związku z tym, że mieszkańcy Mioduńska mają poważne kłopoty z brakiem wody pitnej, podpisaliśmy kolejną, bardzo ważną, umowę na: „Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę ,,Wodrol-Olsztyn’’ w Dywitach Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity

Całkowity koszt wykonania zadania: 3 107 246,20 zł brutto

Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020:  2 458 000,00 zł brutto

Wkład własny z budżetu Gminy Ryn: 649 246,20 zł brutto.

W ostatnim czasie zostały już także podpisane umowy na przebudowę ulicy Zielonej w Rynie, wykonanie drogi gminnej do miejscowości Słabowo oraz drogi gminnej do miejscowości Grzybowo.

Niebawem odbędą się kolejne przetargi i co za tym idzie kolejne umowy inwestycyjne.

Skip to content