bip

Ryn

umowa

Podpisanie umowy na dofinansowanie operacji: Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek Zadumy”

20 lipca 2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek Zadumy”. Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,

Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek Zadumy” będzie polegała na rewitalizacji istniejącego skweru wypoczynkowego, uwzględniającej budowę chodników, fontanny posadzkowej wraz z zapleczem technicznym, budowie oświetlenia oraz elementów małej architektury z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonaniem niezbędnych przyłączy. Operacja ta będzie realizowana przy ulicy Mikołaja Kopernika oraz Konrada Wallenroda.

Kwota dofinansowania na realizację operacji wynosi 250 000,00 zł.

umowa

umowa

Skip to content