bip

Ryn

1

Podpisanie umowy na roboty budowlane dotyczące inwestycji „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki”

8 maja 2019 r. Gmina Ryn podpisała umowę na roboty budowlane z firmą: Spółdzielnia Wielobranżowa „NIEGOCIN”, związane z realizacją zadania: „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki”

Koszt wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji wynosi 3 800 000 zł.

1

Skip to content