bip

Ryn

podpisanie_umowy_na_rb

Podpisanie umowy na roboty budowlane w związku z budową Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki.

RPO

 

Podpisanie umowy na roboty budowlane w związku z budową Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki.

 

Dnia 23.06.2017 r. Gmina Ryn podpisała umowę na roboty budowlane z firmą PRIBO-EPB Sp. z o.o. z Ełku, związane z realizacją zadania pod nazwą: „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola dla działalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i innej pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki”.

 

Zadanie to będzie realizowane w ramach osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (schemat B), poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu zostaną zmodernizowane i zaadoptowane pomieszczenia na działalność kulturalną, edukacyjną oraz społeczną. Zmodernizowany budynek będzie siedzibą jednostek kultury oraz znajdą tam swoje miejsce inne organizacje.

 

Park Edukacji, Kultury i Turystyki ma stanowić obiekt 3 kondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 577 m2. W podpiwniczeniu o pow. 457,4m2 powstanie kotłownia gazowa, pomieszczenia piwniczne zostaną zmodernizowane na pomieszczenia magazynowe wraz z garażem, sanitariaty, szatnie, dwie garderoby, pomieszczenie techniczne, korytarz i klatkę schodową.

Parter budynku (o pow. 463,5m2) przeznaczony będzie na pomieszczenia biblioteki z wypożyczalnią książek, czytelnią, zapleczem biurowo – socjalnym, sanitarnym oraz przeznaczonym na cele użytkowe zabudowanym i zadaszonym tarasem.

I piętro o pow. 313,8m2 przeznaczone będzie na cele Domu Kultury z pomieszczeniami na salę plastyczną, muzyczną, taneczną, zapleczem biurowo – socjalnym i sanitarnym.

Na II piętrze (poddasze) o pow. 316m2 będą mieściły się takie pomieszczenia jak: 2 sanitariaty (18,4m2), korytarz (30,9m2), 4 pomieszczenia administracyjne (o łącznej pow. 241,4m2), klatka schodowa (25,3m2).

W budynku będzie zainstalowana winda osobowa oraz podjazd do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Szacowane koszty całkowite przedsięwzięcia to 4360000,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020: 3324000,00 PLN, co stanowi 83,10 % wydatków kwalifikowalnych.

 

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: 01 październik 2018 r.

umowa

umowa01

umowa02

Skip to content