bip

Ryn

podpisanie umowy

Podpisanie umowy: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 130013N, 130014N Ławki Małe-Mioduńskie, gmina Ryn

W dniu 23.06.2022 r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 130013N, 130014N Ławki Małe-Mioduńskie, gmina Ryn z firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DRO-MAS Olsztyn Jarosław Gulewski, ul. Kolejowa 16, 11-040 Dobre Miasto.
Całkowity koszt wykonania zadania wynosi: 356 784,56 zł, w tym:
  • 70 000,00 zł – środki z Budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2022 r.,
  • 286 784,56 zł – środki własne Gminy Ryn

podpisanie umowy

Skip to content