bip

Ryn

podpisanie umowy.

Podpisanie umowy „Przebudowa ul. Krzywej w Rynie wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz przebudową oświetlenia”

W dniu 22.06.2022 r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji: „Przebudowa ul. Krzywej w Rynie wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz przebudową oświetlenia” z firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda.
Koszt wykonania zadania wynosi: 1 074 886,61 zł – całość pokryta ze środków własnych Gminy Ryn.
podpisanie umowy
podpisanie umowy.
Skip to content