bip

Ryn

1

Podziękowania w związku z końcem kadencji podczas Sesji Rady Miejskiej

31 października 2018 r. podczas Sesji Rady Miejskiej, w związku z kończącą się kadencją samorządów lokalnych, odbyło się podziękowanie Radnym Rady Miejskiej za udział w pracach Rady Miejskiej w Rynie oraz za zaangażowanie na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Ryn.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie, złożył także podziękowania na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w związku z zakończeniem pełnionej przez niego funkcji.

Pożegnano także oraz podziękowano za wieloletnie zaangażowanie, Panią Barbarę Kowalską – Sekretarz Gminy, która zakończyła pełnienie tej funkcji w związku z odejściem na emeryturę.

1

2

3

4

5

7

8

Skip to content