bip

Ryn

Poprawa stanu technicznego – Remont Hali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie

Gmina Ryn zrealizowała zadanie pn.: „Poprawa stanu technicznego – Remont Hali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie”, polegające na renowacji nawierzchni hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie w zakresie:

– mechaniczne usunięcie kleju po liniach wyklejanych,

– mechaniczne czyszczenie i matowienie linii malowanych,

– gruntowne czyszczenie nawierzchni przy pomocy maszyny jednotarczowej i padów do PCV z użyciem środków chemicznych odpowiednich do naturalnego linoleum (nawierzchnia typu Terraflex),

– dwukrotne specjalistyczne mycie powierzchni podłogi w celu usunięcia wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń, malowanie linii boisk – piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa,

– maszynowe polerowanie podłogi.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Małe Granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.”

Koszty całkowite: 36 900,00 zł

Kwota grantu: 15 750,00 zł

Skip to content