bip

Ryn

Posiłek dla dzieci

Osoby i rodziny, które chcą korzystać z pomocy w formie posiłku dla dzieci w Przedszkolu i/lub  w Szkole Podstawowej w Rynie mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto na osobę w rodzinie.

Skip to content