bip

Ryn

1

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Klub” 2019

W lipcu 2019r. Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie podpisało umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu „Klub”.

Program skierowany jest do klubów sportowych, które prowadzą szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Nabór wniosków prowadzony był do 19 marca 2019r., a wyniki konkursu zostały ogłoszone 10 czerwca 2019r. Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie otrzymało dofinansowanie w wysokości 15000,00 zł na prowadzenie zajęć z piłki nożnej z elementami sportów walki. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i wynagrodzenia instruktorów.

Otrzymane wsparcie finansowe w ramach programu „Klub” przyczyni się do rozszerzenia oferty szkoleniowej w klubie sportowym „Pogoń” o grupę dzieci 6 – 9 letnich, gdzie dotychczasowe działania oparte są na środkach finansowych otrzymywanych w formie dotacji z Gminy Ryn. Obecnie w klubie funkcjonuje zespół seniorów, który w sezonie piłkarskim 2018/2019 zajął 2 miejsce w swojej klasie rozgrywkowej (trenerzy Krzysztof Cieśliński, Łukasz Borsuk), zespół młodzików w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 zajął 1 miejsce w swojej grupie rozgrywkowej (trener Andrzej Koleśnik). Od czerwca przy współpracy z Międzyszkolną Bazą Sportów Wodnych „Zofiówka” i Starostwem Powiatowym w Giżycku prowadzone są zajęcia z żeglarstwa, które prowadzi instruktor Mirosław Kowalski. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Rynie, którego uczniowie korzystają ze sprzętu sportowego i uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez instruktorów Stowarzyszenia.

Autorem wniosku złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach programu „Klub” był Krzysztof Cybul.

 

1

Skip to content