bip

Ryn

Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW).

 
Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.
 
Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
 
Szkolenie są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich.
O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.
 
 
Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR
Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.
 
Po więcej informacji na temat projektu zapraszam na stronę: https://urk.edu.pl/index/site/8315
I pod numerem telefonu: 503431869 lub 503017336


 
Skip to content