bip

Ryn

Broszura konsultacje społeczne strategia rozwoju umig Ryn

Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ryn na lata 2021-2031 do konsultacji społecznych.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ryn na lata 2021-2031 oraz umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie 28.07.2021r. – 01.09.2021r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

  • elektronicznie na adres mailowy: promocja@miastoryn.pl,
  • osobiście pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.

Broszura konsultacje społeczne strategia rozwoju umig Ryn

Skip to content