bip

Ryn

4

Promesa dla Samorządowego Klubu Malucha RYNIAK

24 lutego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Barbara Socha oraz Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski wręczyli Gminie Ryn promesę na utworzenie Samorządowego Klubu Malucha RYNIAK. Będzie on realizowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.

 

 

 

Na realizację zadań w ramach tego programu w województwie warmińsko – mazurskim przyznano ponad 2 mln. zł. Gmina Ryn jest jedynym samorządem, który otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 560 tys zł, resztę kwoty otrzyma osiem placówek niepublicznych.  

W ramach Klubu Malucha RYNIAK powstanie 21 miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat, w tym 1 miejsce dla dziecka niepełnosprawnego.

Wysokość dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosi 566 471,65 zł, wkład własny Gminy Ryn to 139 117,91 zł.

1

2

3

4

Skip to content