bip

Ryn

4

Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn

W dniu 11 października 2019 r. Gmina Ryn podpisała umowę na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o z Gajewa, związane z realizacją zadania: „Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn”.

 

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane polegające w szczególności na:

– wykonaniu drogi o długości ok. 888 m i szerokości jezdni 5 m o nawierzchni bitumicznej,

– wykonaniu poboczy żwirowych i z kostki betonowej o szerokości 0,75 m, chodników o długości ok. 507 m, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej o szerokości jezdni 3,50 m oraz przepustów pod drogą,

– wykonaniu odwodnienia terenu

– wykonaniu oświetlenia ulicznego LED, przebudowę linii kablowych średniego napięcia

– wykonaniu nasadzeń zieleni

 

Termin wykonania zamówienia został ustalony do dnia 31 lipca 2020 r.

Koszt realizacji zadania wynosi 1 188 964,49 złotych brutto, z czego 580 060,31 zł to dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

1

2

3

4

Skip to content