bip

Ryn

1

„Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn”

Trwa realizacja inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn”.  W ramach zadania są wykonywane roboty budowlane polegające w szczególności na:

– wykonaniu drogi o długości ok. 888 m i szerokości jezdni 5 m o nawierzchni bitumicznej,

– wykonaniu poboczy żwirowych i z kostki betonowej o szerokości 0,75 m, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej o szerokości jezdni 3,50 m oraz przepustów pod drogą,

– wykonaniu odwodnienia terenu

– wykonaniu oświetlenia ulicznego LED, przebudowy linii kablowych średniego napięcia

– wykonaniu nasadzeń zieleni

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 188 964,49 zł, z czego 580 060,31 zł to dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Roboty budowlane wykonywane są przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o z Gajewa.

1

2

3

4

5

6

7

 

Skip to content