bip

Ryn

dscn1649

Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn

11 września 2019 r. Gmina Ryn podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

 

 

 

 

 Zakres przebudowy będzie polegał na wykonaniu m.in.:

– drogi o szerokości jezdni 5,00 m o nawierzchnu bitumicznej, 

– poboczy żwirowych oraz z kostki betonowej o szerokości 0,75 m,

– zjazdów indywidualnych z kostki betonowej o szerokości jezdni 3,50 m

– przepustów pod drogą, odwodnienia terenu,

– nasadzenia zieleni,

– oświetlenia ulicznego

Całkowity koszt realizacji zadania to 966 767,18 zł, dofinansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 580 060,31 zł. 

1

2

3

4

Skip to content