bip

Ryn

umowa

„Przebudowa dróg gminnych Nr 130501N (ul. Szkolna), Nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. nr 42/1 w Rynie”

Dnia 06.03.2018 r. Gmina Ryn podpisała umowę na roboty budowlane z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki, na kwotę  4 857 532,61 zł, związane z realizacją zadania: „Przebudowa dróg gminnych Nr 130501N (ul. Szkolna), Nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. nr 42/1 w Rynie”. Roboty budowlane będą polegały na:

– wykonaniu chodnika o długości 1846,4m, szerokości 2,0m z kostki betonowej gr. 6cm

– wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego o długości 960m, szer. 2,5m z kostki betonowej gr. 8cm

– wykonaniu oświetlenia ulic – 56szt. słupów oświetleniowych

– wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości 1520,7 m, DN 200, 250, 315,400mm

– długość łączna ulic – 1699,8m

– szerokość ulic 5,0 – 5,5m

Zadanie to będzie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Kwota dofinansowania wynosi: 1 998 020,00 zł.

Termin zakończenia realizacji inwestycji: do dnia 30 listopada 2018 r.

umowa

Skip to content