bip

Ryn

Droga gminna Wejdyki

Przebudowa drogi gminnej Nr 130002N Wejdyki

Przebudowa drogi gminnej Nr 130002N Wejdyki – Krzyżany, gmina Ryn

Gmina Ryn pozyskała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój na przebudowę drogi gminnej Nr 130002N Wejdyki – Krzyżany, gmina Ryn.

We wrześniu br. na drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót związanych z w/w zadaniem – STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi na długość 2823m, szerokość drogi 4,50m, jezdnia oraz zjazdy bitumiczne, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 9cm, podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20cm oraz w miejscowości Wejdyki, jezdnia z kostki betonowej wraz ze zjazdami gr. 8cm, podsypka z grysu gr. 5cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25cm

Umowny termin zakończenia przebudowy drogi to 30 listopad 2015 r.

Koszt całkowity zadania wynosi 2 199 425,03 zł brutto.

Zewnętrzne środki pozyskane przez Gminę Ryn to kwota 1 118 737,00 zł brutto.

Ponadto w dniu 30 października 2015 r. Gmina Ryn złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie dokończenia przebudowy drogi gminnej Nr 130002N do miejscowości Krzyżany z realizacją w 2016 r. Pozostały odcinek do przebudowy to 1180m za szacunkową kwotę (na podstawie kosztorysu inwestorskiego) w wysokości 1 070 036,45 zł brutto, wnioskowana kwota dofinansowania to 535 018,00 zł brutto w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

 

 Droga gminna WejdykiDroga gminna WejdykiDroga gminna WejdykiDroga gminna WejdykiDroga gminna WejdykiDroga gminna WejdykiDroga gminna WejdykiDroga gminna WejdykiDroga gminna WejdykiDroga gminna WejdykiDroga gminna WejdykiDroga gminna Wejdyki

Skip to content