bip

Ryn

umowa

Przebudowa drogi gminnej Nr 130501N ul. Szkolna (poprzednia nazwa ul. H. Sawickiej) w Rynie na długości 88,23 mb (610,00 m²)

Podpisanie umowy na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej Nr 130501N ul. Szkolna (poprzednia nazwa
ul. H. Sawickiej) w Rynie na długości 88,23 mb (610,00 m²).

 

Dnia 09.02.2018 r. Gmina Ryn podpisała umowę na roboty budowlane z firmą: Usługi Budowlane i Transportowe Mariola Deszczyńska z Kętrzyna, związane z realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 130501N ul. Szkolna (poprzednia nazwa ul. H. Sawickiej) w Rynie na długości 88,23 mb (610,00 m²).

 

Zadanie to będzie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Droga i chodniki zostaną wykonane z kostki i płyt granitowych, długość odcinka: 90 mb, o powierzchni 610 m².

Całkowite koszty przedsięwzięcia to 347 724,08 zł brutto, w tym dofinansowanie: 84 083,00 zł brutto, wkład własny: 263 641,08 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji inwestycji: 15.06.2018 r.

 

umowa

Skip to content