bip

Ryn

2

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 130013N Ławki Małe – Mioduńskie, gmina Ryn”

W dniu 18.08.2020 r. Gmina Ryn podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 130013N Ławki Małe – Mioduńskie, gmina Ryn”.
Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Gajewa.

W ramach inwestycji zostanie wykonane:
– na odcinku drogi 290 m projektowana szerokość nawierzchni asfaltowej 5m
– podbudowa z kruszywa 25 cm
– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
– pobocza z kruszywa gr 20 cm, powierzchnia 435,00 m2

Termin realizacji umowy ustalony został do 30 września 2020 r. Kwota brutto wykonania robót budowlanych wynosi 216 018,26 zł, z czego 80 000,00 zł to kwota dofinansowania ze środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych.

1

2

Skip to content