bip

Ryn

20190919_080834

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 130013N Ławki Małe-Mioduńskie, gmina Ryn

Zakończono realizację inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 130013N Ławki Małe-Mioduńskie, gmina Ryn”.

W ramach zadania wykonano:

–  podbudowę z kruszywa gr. 25cm,

–  warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 5cm,

–  warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4cm,

– pobocza z kruszywa gr. 20cm (2×0,75m) powierzchnia 465,03m2,

Długość drogi 310 m, szerokość 5,0m, nawierzchnia asfaltowa 1 552,42m2

Koszt realizacji zadania wynosi 264 372,47 złotych brutto, z czego 60 000 zł to dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2019 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

Skip to content