bip

Ryn

1

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 130013N Ławki Małe-Mioduńskie

W dniu 12 sierpnia 2019 r. Gmina Ryn podpisała umowę na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o z Gajewa, związane z realizacją zadania: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 130013N Ławki Małe-Mioduńskie, gmina Ryn”.

 

 

 

 

 

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane polegające w szczególności na:

– wykonaniu podbudowy z kruszywa gr. 25cm,

– wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5cm,

– wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm,

– wykonaniu poboczy z kruszywa gr. 20cm (2×0,75m) powierzchnia 465,03m2,

– długość drogi 310 m, szerokość 5,0m, nawierzchnia asfaltowa 1 552,42m2

 

Termin wykonania zamówienia został ustalony do dnia 30 września 2019 r.

Koszt realizacji zadania wynosi 264 372,47 złotych brutto, z czego 60 000 zł to dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2019 r.

1

Skip to content